Сътрудничеството между България и Румъния в областта на науката и културата обсъдиха на среща в БАН председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски и посланикът на Румъния в България Йон Гъля. Академиите на науките на двете държави са свързани още от времето на своето създаване – през 1866 г. е основана Румънската академия на науките, а три години по-късно в гр. Браила е поставено началото на Българската академия на науките. Учени от двете академии работят съвместно по научни проекти, като  се очаква през 2020 година общият брой на проектите да надхвърли 40.