Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки – ALLEA и Световната младежка академия (Global Young Academy – GYA) стартират стратегическо партньорство за насърчаване на по-тесни връзки между двете организации. Те подписаха Меморандум за разбирателство, в който е поставен акцент върху разнообразния опит и на двете организации.

В Световната младежка академия членуват 200 млади учени от 57 държави, докато ALLEA представлява повече от 50 академии от над 40 страни в Европа. Двете партньорски организации ще се стремят да подобрят обмена на знания и да установят набор от съвместни дейности по теми от взаимен интерес.

Първата стъпка в това сътрудничество е стремежът към засилване на трансграничното сътрудничество между изследователи от различни възрастови групи, дисциплини и на различни етапи от кариерата.

Световната младежка академия се стреми да даде възможност на младите учени в регионален и глобален контекст, казва Коен Вермеер, съпредседател на организацията и допълва, че в GYA се радват да работят в по-тясно сътрудничество с ALLEA в следващите години за подобряване на научната система и за насърчаване на общите ценности за върхови научни постижения и работа в услуга на обществото.

Председателят на ALLEA Антонио Лоприено подчерта, че насърчаването на науката като глобално и безгранично обществено благо и създаването на приобщаваща, разнообразна изследователска среда са сред основните приоритети на организацията.

Предстоящ съвместен проект на  ALLEA и GYA е публичният симпозиум „Оценка на изследванията, които насърчават напредъка в научната дейност и подсилват договора с обществото“, който ще се проведе в Брюксел на 16 юни 2020 г. Събитието ще се фокусира върху бъдещата насока на научните изследвания; ценности, стимули и награди в научната дейност; понятие за върхови научни постижения; и ролята на оценката на научните изследвания в научната дейност.

Регистрация и повече информация за събитието може да намерите ТУК.