В дигиталния свят изобилието от данни предлага нови възможности за всички научни области, включително и за хуманитарните науки. Цифровизацията на текстове, изображения, звуци, видеозаписи и други типове данни може значително да допринесе за развитието на научните изследвания, като същевременно трансформира методологиите и начините за комуникация.

Данните изискват управление, а то, от своя страна, изисква общи насоки за добро изпълнение. През последните години принципите FAIR бяха широко приети като най-добра практика в управлението на данни за научни изследвания и други професионални области. Те бързо намират своето приложение в галерии, библиотеки, архиви и музеи, чиито колекции от данни съдържат значими ресурси за учени от хуманитарните науки.

Докладът на ALLEA „Устойчив и справедлив обмен на данни в хуманитарните науки“ помага да се приложат тези принципи на практика. Той предлага технически, правни и етични съображения за изграждането, съхраняването, представянето, разпространението и публикуването на данни, така че да могат да бъдат извлечени, достъпни, повторно използвани и оперативно съвместими.

Публикацията е подготвена от Работната група за електронни хуманитарни науки на ALLEA и се основава на най-новото развитие в областта на принципите FAIR и изследователската политика на ЕС. По време на Общото събрание на ALLEA през май 2019 г. се проведоха публични консултации и работната група получи над 200 предложения, които бяха внимателно разгледани и включени в документа.

С документа може да се запознаете ТУК.