Българска академия на науките обявява едно свободно място за длъжността „Асистент, човешки ресурси“ с код по НКПД 4416-2002 в отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“, чийто основни функции ще бъдат насочени към изготвяне на документи по КТ/трудови договори, заповеди за прекратяване на трудов договор, заповеди за отпуски, допълнителни споразумения и др./, справки за НАП и НОИ.
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Образование: средно или средно специално;
2. Компютърна грамотност: компютърна грамотност- MS Office пакет (Excel, Word);
3. Професионални качества: умения за работа в екип, инициативност и адаптивност, умения за приоритизиране на поставените задачи;
4. Личностни качества: способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност;
5. Професионален опит: не по-малко от 3 години в областта на ЧР;
6. Езикови познания: владеене на английски език ще се счита за предимство.
7. Работно време: пълен работен ден – 8 часа
Ако желаете да кандидатствате за обявената позиция и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своето CV и мотивационно писмо, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате.

Подборът на кандидатите ще се извърши на два етапа:
На първия етап ще се проведе подбор по документи. Одобрените по документи кандидати ще бъдат допуснати до втория етап;
Вторият етап : интервю.

С подаването на документите си за кандидатстване по обявената позиция, Вие изрично се съгласявате личните ви данни да бъдат обработвани и съхранявани за целите на подбора, доколкото и докогато това е необходимо, съгласно изискванията на ЗЗЛД. БАН се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.
Срок за подаване на документи до 16:30 часа на 06.04.2020 г. в Деловодството на БАН, ул. 15-Ноември № 1, на вниманието на отдел „Административно обслужване и човешки ресурси“ или на е-mail: roza@cu.bas.bg.