д-р Тихомир Стефанов, ихтиолог в НПМ-БАН, по време на експедицията

Теренни изследвания по проект „Ихтиологични проучвания в крайбрежните морски води в района на българската полярна база на остров Ливингстън“ на Националния природонаучен музей на БАН (НПМ-БАН) се проведоха в рамките на 28-ата Българска антарктическа експедиция. Основната цел на проекта е пилотно изследване на ихтиологичното разнообразие, биологията на отделните видове, генетичния профил и паразитната фауна на рибите в акваторията на о-в Ливингстън пред Българската полярна база.

В резултат на теренните проучвания са установени общо 7 вида риби – шест представители на сем. Notothenidae от родовете Notothenia и Trematomus и един вид ледена риба – Chaenocephalus aceratus. От всички екземпляри са събрани тъканни проби за изследване на техния генетичен профил, което предстои да се извърши в лабораторията по молекулярна екология на ИБЕИ–БАН. Част от уловените екземпляри са обработени на място, за да се определи хранителният им спектър, както и да се изолират паразитите от тях. След обработката на събраните теренни данни ще бъде изготвена пилотна схема за мониторинг на рибните популации, както и определяне на тяхното моментно състояние от гледна точка на численост и биомаса.

Част от уловените риби са маркирани с т. нар. PIT-маркери, които  имат уникален индивидуален номер и се имплантират в коремната кухина на рибите чрез инжектиране. Целта е да се събере повече информация за биологията и поведението на маркираните риби при повторен улов.

По време на теренните проучвания бяха измерени и някои ключови физични и хидрохимични параметри на средата като температура, прозрачност, соленост, кислородно съдържание и др.

Малка колекция от екземпляри ще бъде съхранена в ихтиологичната колекция на НПМ-БАН.