Европейските академии играят жизненоважна роля в глобалните усилия за осъзнаване и справяне с предизвикателството, наречено COVID-19. Тези научни организации предоставят водеща световна експертиза в областта на инфекциозните заболявания, включително не само медицински и епидемиологични факти, но също така и социални и икономически ефекти и как отговаря населението.

SAPEA (част от механизма на ЕК за съвети, базирани на науката) призовава всички членуващи академии да мобилизират своите ресурси и да се присъединят към общата битка срещу COVID-19.

Това е световно предизвикателство и всички ние можем да допринесем за неговото преодоляване, казват от SAPEA.

За целта на страницата си SAPEA публикува всички информационни ресурси, които могат да са от полза на учените:

Всеки учен или лаборатория може да се включи като:

Също така всеки, който желае, може да дари на фонда на СЗО за борба с COVID-19.