Кирило-Методиевският научен център (КМНЦ на БАН) се включва в инициативите за подпомагане на българското образование със серия от видеолекции, посветени на изучавани в средното училище теми от областта на медиевистиката и славистиката.

В новосъздадения видеоканал на КМНЦ в YouTube могат да бъдат открити първите девет видеолекции:

1. Средновековие – понятие, характерни черти, периодизация;
2. За Библията и нейната история;
3. Покръстването на българите;
4. Славянски извори за Кирил и Методий;
5. Средновековна българска литература -възникване и характерни черти;
6. Кирило-Методиевото дело в средновековна България. Първи книжовни средища;
7. Пространно житие на св. Константин Кирил-Философ;
8. Азбучна молитва като паратекст;
9. Черноризец Храбър, „За Буквите“.

Линк към канала на КМНЦ: КМНЦ БАН

Видеолекторатът е изготвен в рамките на Национална научна програма КИННПОР (РП 3.2, проект 1.3).