Преписка идентиф. номер: ОП-2 / 2020.
Дата на създаване: 30.03.2020 г.

Съобщение на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП (в сила до 01.11.2019 г.), във връзка с чл. 195 от ЗОП до Данаила Билд ЕООД относно връчване на Протокола по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия
Публикувано на 10.06.2020 г. в 16:40 часа.

Утвърден Протокол по чл. 192, ал. 4 от ЗОП от работата на конкурсната комисия
Публикувано на 08.06.2020 г. в 17:20 часа.

Съобщение изх. номер 72-00-40 от 05.05.2020 г. от Възложителя за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 05.05.2020 г.

Информация изх. номер 12-00-33 от 05.05.2020 г. до АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 05.05.2020 г.

Съобщение изх. номер 72-00-40 от 16.04.2020 г. от Възложителя за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 16.04.2020 г. в 16:30 часа.

Информация изх. номер 12-00-38 от 16.04.2020 г. до АОП за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Публикувано на 16.04.2020 г. в 16:30 часа.

Обява № ОП-2 от 30.03.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – PDF
Публикувано на 30.03.2020 г. в 17:20 часа.

Обява № ОП-2 от 30.03.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – MS Word
Публикувано на 30.03.2020 г. в 17:20 часа часа.

Документация към Обява № ОП-2 от 30.03.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – PDF
Публикувано на 30.03.2020 г. в 17:20 часа часа.

Документация към Обява № ОП-2 от 30.03.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – MS Word
Публикувано на 30.03.2020 г. в 17:20 часа часа.

Методика за оценка на офертите по Обособена позиция № 1
Публикувано на 30.03.2020 г. в 17:20 часа часа.

Методика за оценка на офертите по Обособена позиция № 2
Публикувано на 30.03.2020 г. в 17:20 часа часа.

.