Във връзка с приет от 44-то Народно събрание на 20 март 2020 г.,
Закон за мерките и действията по време на извънредното положение се
променят обявените дати за прием на редовни и задочни докторанти за
учебната 2019-2020 г.

Изтеглете:  ЗАПОВЕД.