Европейската лаборатория за молекулярна биология (EMBL) предлага да се създаде Европейска платформа за обмен на информация и данни, която да е свързана и с Европейския облак за отворена наука (EOSC).

За целта те предлагат план за действие, в който се набляга на засилването на изследователския капацитет, което ще даде възможност на научната общност да разбере биологията, епидемиологията, предаването и еволюцията на вируса COVID-19. Европейският институт по биоинформатика към лабораторията (EMBL-EBI) предлага бързото и неотложно създаване на Европейска платформа за данни COVID-19.

Целта на платформата е да могат бързо да се събират и споделят достъпни изследователски данни от различни източници, за да се даде възможност за взаимодействие, обмен и използване на различни набори от данни с различни степени на съвкупност, валидиране и/или пълнота, така че да могат да бъдат достъпни за изследователската общност.

Платформата ще се състои от две основни части. Първата ще бъде SARS-CoV-2 Център за данни, който ще организира потока на информация за вируса, като огнища, данни за разпространение, както и ще дава възможност за цялостно споделяне на отворени данни за европейските и глобалните изследователски общности. А втората – един по-широко достъпен COVID-19 портал.

Подробна информация за Плана за действие на Европейската лаборатория за молекулярна биология, както и за концепцията за Европейска платформа за данни COVID‑19 можете да получите от документа ТУК.