Икономистите на БАН разработиха три сценария за макроикономическите последствия у нас от борбата с COVID-19.

  • Уникалното в настоящата ситуация е, че в основата на задаващата се рецесия стои уязвимостта на човешкия фактор;
  • Експресният анализ прави оценка на социално-икономическите последствия от борбата с COVID-19;
  • Направен е обзор на предприетите монетарни и фискални мерки в държавите – основни търговски партньори на страната;
  • Предлагат се три възможни сценария за развитие на българската икономика до края на годината;
  • Оценени са предприетите досега мерки от правителството и са направени някои конкретни препоръки.

Три сценария за макроикономическите последствия у нас от борбата с COVID-19 предлага Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките. Експресният анализ е разработен на базата на информацията за разпространението на заразата и предприетите правителствени мерки, валидни към 12 април т.г., като учените ще актуализират прогнозите си при всяко настъпване на нови и съществени промени.

Пълният текст може да видите тук: https://www.iki.bas.bg/news/3-scenariia-za-makroikonomicheskite-posledstviia-u-nas-ot-borbata-s-covid-19