По повод светлите Великденски празници и необичайните условия, в които ги посрещаме, Българската академия на науките предоставя със свободен достъп трите юбилейни издания, подготвени по повод 150-годишнината на Академията.

„Сградата на БАН – символ на знание и духовност“, „Дарителство и благодетели на БАН 1869 – 2019 г. В темелите на българската наука“ и „Кратка история на Българска академия на науките“ биха били увлекателно четиво за дните, прекарвани у дома, тъй като книгите са наситени с любопитни и непознати факти, богато илюстрирани със снимки на бележити личности, запечатващи важни моменти от българската история, факсимилета и документи.

Първата книга е посветена на историята на централната сграда на БАН, превърнала се в символ на знанието и духовността на българската държава. Увлекателно са разказани всички перипетии около строителството й, преминало през няколко етапа в края на XIX и първите три десетилетия на XX век. Книгата е богато илюстрирана със снимки и чертежи от проектите на седемте главни архитекти на първата академична сграда в България.

Другата книга, посветена на дарителството и благодетелите на БАН разказва с конкретни примери за историята на даряването в полза на науката. Строежът на централната сграда на БАН е станал възможен благодарение на тогавашните академици, ипотекирали собствените си имоти, за да получат заем за строителството. Книгата подчертава необходимостта от даряването за наука, без която държавността е невъзможна. Богато илюстрирана е със снимки на бележити личности и факсимилета от документи.

Българската академия на науките е първата институция на Третата българска държава, създадена още преди нейното възстановяване. Трънливият път на Академията в нейния 150-годишен живот е представен кратко, но интересно в третата книга от поредицата. Снимковият материал илюстрира както документи, така и събития и личности от историята на институцията.