Дигиталната трансформация в научната комуникация обсъдиха учени по време на семинара на Science Europe, провел се през 2019 година в Брюксел. Работната група на Science Europe за отворен достъп набеляза седем ключови точки, които трябва да се вземат предвид при дигиталната трансформация на научната комуникация.

  • Изследователската общност участва все по-активно в трансформацията на системата на научните издателства.
  • Учените в днешно време се нуждаят от добър, бърз и дългосрочен достъп до по-голямо разнообразие от научни материали.
  • Нарастващият обем на нови знания, създадени чрез научни изследвания, изисква устойчиви инвестиции в подходящи публикационни инфраструктури и свързани услуги.
  • Новите технологии позволяват да се подобри функционалността на научната комуникация и да се създадат услуги с висока добавена стойност.
  • Качеството на рецензиране на научните изследвания остава проблем за учените и изследователските общности и новите технологии могат да помогнат в тази задача.
  • Днес ситуацията изисква размисъл върху ролята традиционната научна издателска система, както и на новите технологии в тази област.
  • Решаващ момент при дефинирането на нови системи за научно публикуване е взаимодействието между технологичната готовност и културата на учените, като например върху методологиите за оценка на научните изследвания.

Напредъкът в дигиталните технологии не само осигурява инструменти за преосмисляне на форматите на публикациите, но и за модернизиране на целия процес на научно публикуване. Дигиталната трансформация ще продължи да предоставя нови инструменти (чрез изкуствен интелект, квантови изчисления, блокчейн и т.н.), чиито приложения все още са неоценени. Те генерират високи очаквания, но все още не е ясно дали ще успеят да ги оправдаят, така че да се осигури най-високата добавена стойност за научната общност. Не трябва да се забравя, че тук човешкият фактор винаги ще играе основна роля.

С резултатите от семинара може да се запознаете ТУК.