Десетте най-актуални рискове и заплахи от техно-социален тип, свързани с COVID-19 за 2020 година анализират учени от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН (ИИКТ). Предлагат се и практически мерки за защита.

Обобщените данни от анализа на доц. Златогор Минчев и ас. Иван Гайдарски от секция „Информационни технологии в сигурността“ на ИИКТ-БАН дават текущ приоритет на заплахи и рискове, свързани с атаки върху ключови онлайн услуги и уязвимости при работна организация “Home Office”. Други значими към момента са: фишинг заплахите и малуеър атаките. Растеж в значимостта, но в по-малка степен, се очаква и по отношение на крипто-вирусните атаки, уязвимостите в популярни приложения, robocall измамите, фалшивите приложения и новини, измами от сивия пазар и зловредни домейни.

Предвид този факт, е добре въвеждането на мерките за защита да става при максимално автоматизиране, като се разчита на интелигентни системни решения за сигурност и защита с многократно осигуряване, обясняват учените. Така от една страна ще се предотвратят загубите на данни, информация, технологични и икономически ресурси, а от друга – ще се улеснят ежедневните социални процеси, чрез интелигентна технологична подкрепа за ефективно трансформиране на обществото в новата дигитална реалност.

С анализа може да се запознаете на http://it4sec.org/bg/article/kiber-riskove-zaplahi-i-merki-za-zashchita-svrzani-s-covid-19

Използвани са както литературни данни, така и експертен индустриален и изследователски опит, събран от инициативата “Secure Digital Future
21” и скорошни активности на европейската мрежа от центрове по кибер сигурност – ECHO.