Събранието на академиците и член-кореспондентите на Българската академия на науките (САЧК – БАН) дари 35 000 лева събрани лични средства на Фонд “Социална закрила”. Сумата ще бъде използвана за закупуване на мобилни устройства – таблети за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в центрове за настаняване от семеен тип на територията на страната.

САЧК-БАН провежда дарителски кампании всяка година. През 2020 г. академиците и член-кореспондентите на БАН решиха събраните средства да бъдат използвани за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19.