Докладът на ООН за развитието на водите в световен мащаб World Water Development Report (WWDR 2020), озаглавен „Водата и климатичните промени“, беше официално представен по време на честването на Световния ден на водата на 22 март 2020 г.

Документът разглежда важните връзки между водата и изменението на климата в контекста на една по-широка програма за устойчиво развитие. Той се фокусира върху предизвикателствата, възможностите и възможните отговори на изменението на климата по отношение на адаптирането, смекчаването и подобряването на устойчивостта, които могат да бъдат постигнати чрез подобряване на управлението на водните ресурси, намаляване на рисковете, свързани с водите, и подобряване на достъпа до водоснабдяване и санитарни услуги за всички по един устойчив начин.

С доклада може да се запознаете ТУК или може да гледате специален видеоклип с ключовите послания.