Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки – ALLEA и Федерацията на европейските медицински академии – FEAM предупреждават властите на европейско и национално ниво да действат незабавно, за да запазят здравето на мигрантите.

Липсата на медицински услуги и пренаселването в бежанските лагери започват да се формират като основен проблем в цяла Европа, алармират още учените. Сега, по време на коронавирусната пандемия, тази ситуация се оказва още по-критична.

В изявлението, озаглавено “Миграция и здраве”, се привеждат доказателства за това, че предаването на заразни болести от мигранти не е определяно като съществен проблем. Но същевременно доказателствата показват също, че мигрантите са една от най-рисковите групи, изложени на висок риск от заразяване, включително и от COVID-19.

 

 

 

 

 

 

„По време на тази ужасна криза въпросът за здравето на мигрантите е почти напълно забравен в Европа“, казва проф. Лучано Сасо, зам.-ректор по европейските университетски мрежи на Римския университет „Ла Сапиенца“. „Принудително разселените мигранти все още се борят да достигнат до Европа, излагайки се на опасност от заразяване с COVID-19. Настъпващата икономическа криза също заплашва да намали допълнително ресурсите, отпуснати от ЕС за справяне с проблемите на здравето на мигрантите.”

Академиите препоръчват по-широк и лесен достъп до здравни услуги за принудителните мигранти и поне основни и спешни здравни грижи за тези, които са нелегални или без документи. Ранният достъп до здравеопазване може също така да доведе до икономии на разходи за приемащите страни.

Според проф. Алфред Спира, член на Френската медицинска академия, „Пандемията от COVID-19 показва, че здравето на мигрантите се разглежда като маргинален проблем. Всички международни и европейски правни инструменти признават правото на всеки да се ползва с най-високите стандарти за физическо и психично здраве и всички държави-членки на ЕС следва да действат, за да позволят достъп до тези основни права на човека за всички, включително мигранти и бежанци.“

Препоръките в доклада, въпреки че са изготвени преди началото на епидемията от COVID-19, придобиха ново значение, тъй като няколко страни като Германия, Великобритания, САЩ и Австралия включват бежанци с чуждестранна квалификация за справяне с недостига в здравната си работна сила.

Документът заключава, че надеждните, валидирани и съпоставими данни в държавите и регионите са ключовият елемент, който ще формира политиките и ще се изправи срещу митовете около миграцията и здравето. Академиите предлагат своята подкрепа за водене на диалог и своята научната си работа за ръководене на политиките в тази сложна област.

Това изявление е публикувано в момент, когато разработването на политики, основани на доказателства, е особено важно. Тези препоръки, ако бъдат трансформирани в политики, ще подобрят защитата на здравето на мигрантите и на общественото здравеопазване като цяло.

Препоръките на академиите включват:

  • Повече научно валидирани данни и чести актуализации за здравето на мигрантите трябва да бъдат предоставени и отразени в политики, основани на доказателства.
  • Необходимо е засилено междусекторно сътрудничество за справяне с настоящите предизвикателства в здравето на мигрантите, също така с оглед справяне с недостига на здравни работници.
  • Здравният сектор трябва да бъде активно включен в обсъжданията на политиките и действията относно миграцията.
  • Националните здравни системи трябва да позволяват информацията за личното здраве да бъде лесно преносима и достъпна, като същевременно гарантира защитата на личните данни.

Докладът е резултат от съвместна конференция на ALLEA и FEAM относно миграцията, здравето и медицината, проведена на 22 ноември 2019 г. в Брюксел. Събитието си беше поставило за цел да подходи към темата за здравето на мигрантите от мултидисциплинарна и междусекторна гледна точка и по координиран начин, надхвърлящ националните граници. Това поставя Академиите на науките и медицината в критично положение, тъй като те предлагат безпристрастни научни съвети на политиците за вземане на информирани решения.