Тематичен конкурс за разработки в областта на COVID-19

2 милиона и 400 хиляди лева ще бъдат осигурени от правителството за фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), които ще се използват за тематичен конкурс за разработки в областта на COVID-19. Това съобщи на брифинг в Българската академия на науките зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева. В науката се залагат нови предизвикателства и учените от отделните държави не могат да се справят сами, затова трябва да осигурим възможност да работят в интердисциплинарни екипи, да имат достъп до публикувани данни и резултати, допълни зам.-министър Ангелиева. Управителят  на ФНИ проф.  Георги Вайсилов обяви, че конкурсът, който предстои да бъде обявен, ще обхваща две тематични направления – за медико-биологични и социално-икономически науки. В първото направление ще се приемат проекти, свързани с борбата с вируса, а във второто ще се [...]

2020-05-07T15:53:11+03:00четвъртък, 7 май 2020 |Категории: Общоакадемични новини|Етикети: |

Представяне на книгата „За официалния език на Република Северна Македония“

Изданието „За официалния език на Република Северна Македония“ беше представено пред медиите в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата включва научно обоснован текст по темата за официалния език на Република Северна Македония, написан на популярен език и предназначен за широк кръг читатели, който БАН публикува в илюстрирано издание. Авторите са учени от Българската академия на науките и три университета - Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св.Св. Кирил и Методий“ и Югозападния университет „Неофит Рилски“ - Благоевград. Книгата излиза 41 години след издаването на студиата „За единството на българския език“  и съдържа много прецизен текст, основан на документи. Това каза ръководителят на проекта чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН, и представи авторите и консултантите на изданието. Книгата е резултат от [...]

2020-05-07T15:14:25+03:00четвъртък, 7 май 2020 |Категории: Uncategorized @bg, Избрани|

Заседание на Научно жури за присъждане на научната степен “доктор на науките”

Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури съобщават, че на 13 май 2020 г. (сряда) от 14:00 ч. в зала 19 на ул. „Московска“ 6А ще се проведе открито заседание за защита на дисертационния труд „Мемориалните музеи и експозиции в културната инфраструктура на съвременна България“ на проф. д.и.н. Вера Петрова Бонева за присъждане на научната степен “доктор на науките”  в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, докторска програма Музеология. Председател на Научното жури: Проф. д.ф.н. Албена Георгиева-Ангелова   Рецензeнти: Чл.-кор. проф. д.изк. Мила Сантова Проф. д.изк. Симеон Недков Проф. д.н. Иван Кабаков   Становища: Доц. д.и.н. Венета Янкова Доц. д-р Меглена Златкова Доц. д-р [...]

2020-05-08T12:00:09+03:00четвъртък, 7 май 2020 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Мултидисциплинарен проект представя миграцията на птиците през Европа

Институтът за биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките е член на Европейска мрежа за радарно наблюдение на движението на животните (ENRAM: http://www.enram.eu/). Това е изследователска мрежа, чиито дейности бяха финансирани по програма COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите) от октомври 2013 г. до октомври 2017 г. Проф. Павел Зехтинджиев и Боя Мичев от ИБЕИ-БАН, заедно с изследователи от цяла Европа и широк спектър от експерти - включително екология, биогеография, орнитология, ентомология, метеорология, математика и инженерство, обединиха сили в тази област на аероекологията за постигане на дистанционно наблюдение на миграцията на животните за първи път в рамките на много държави. По този начин вече съществуващите усилия за наблюдение и прогнозиране на моделите на движение на животните могат да бъдат координирани и разширени [...]

Go to Top