2 милиона и 400 хиляди лева ще бъдат осигурени от правителството за фонд „Научни изследвания“ (ФНИ), които ще се използват за тематичен конкурс за разработки в областта на COVID-19. Това съобщи на брифинг в Българската академия на науките зам.-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева. В науката се залагат нови предизвикателства и учените от отделните държави не могат да се справят сами, затова трябва да осигурим възможност да работят в интердисциплинарни екипи, да имат достъп до публикувани данни и резултати, допълни зам.-министър Ангелиева.

Управителят  на ФНИ проф.  Георги Вайсилов обяви, че конкурсът, който предстои да бъде обявен, ще обхваща две тематични направления – за медико-биологични и социално-икономически науки. В първото направление ще се приемат проекти, свързани с борбата с вируса, а във второто ще се търсят решения на социално-икономически проблеми, свързани с пандемията. Предвиждат се кратки срокове на конкурса и възможност за по-тясно сътрудничество между екипите и споделяне на резултатите от проектите. Учените ще могат да се включат в общоевропейски инициативи за оповестяване на резултатите от научните изследвания.  

С това решение изпълнителната власт показва, че осъзнава ролята на научния потенциал в борбата с COVID-19 и ще се осигури възможност при подобни кризи страната ни да е по-добре подготвена, каза председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски.  Той допълни, че очаква в конкурса да се включат силни научни колективи от цялата академична общност и най-добрите сред тях да спечелят проекти по конкурса.