С дарение от 5 000 лева на Българската академия на науките Българската асоциация на собствениците на земеделски земи (БАСЗЗ, член на Българска стопанска камара) подкрепя проекта за научни разработки “Наука срещу COVID-19”. Предвижда се изпълнението на важни научно-приложни задачи, свързани с диагностиката, лечението и създаването на ваксини срещу коронавируси.

В „Наука срещу COVID-19“ на БАН участват учени от Института по молекулярна биология „Акад. Румен Цанев“, Института по микробиология „Стефан Ангелов“, Института по биофизика и биомедицинско инженерство и Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей.

Събраната сума е предоставена от членовете на асоциацията през месец април тази година. Вярваме в потенциала на българската наука и достиженията на учените от БАН, което ни дава надежда, че страната ни може да допринесе за откриването на ваксина и лекарство чрез успешни разработки. Затова подкрепяме БАН и по-конкретно четирите института, които активно работят в това направление, посочват от асоциацията.