Д-р Елица Петкучева, главен асистент в секция ”Водородни системи с полимерен електролит” към Института по електрохимия и енергийни системи (ИЕЕС-БАН), е финалист в категория „Наука и/или технологично развитие“ на програмата „Най-изявените млади личности на България 2020“, част от международното движение Junior Chamber Internatinal (JCI).  Номинирани са общо 64 млади личности в десетте категории по  програмата.

Д-р Петкучева е впечатлила членовете на журито, организаторите и публиката със своята научна дейност, насочена към разработване на нови методи за производство на водород, който освен екологично чист материал, е и гъвкав преносител на енергия. Изследванията ѝ са свързани с получаване на евтини бифункционални катализатори за производство и употреба на водород по метода на магнетронното разпрашаване на базата на злато, платина и иридий в регенеративни горивни елементи. Друга насока, в която тя работи, са нови фотоабсорбери на базата на железен селенид с приложение във фотоелектролизата на вода. Фотоелектролизата на водата се осъществява в системи за събиране на светлина, наречени фотоелектрохимични клетки, базирани на различни фоточувствителни полупроводникови материали. Електрическият ток, получен във фотоелектрохимични клетки, преминава през вода като върху електродите се получава разделяне на съставните ѝ части – кислород и водород. Водородът се съхранява и използва за получаване на електрически ток. Изследванията на младия учен имат принос за развитие на технологиите за усъвършенстване на горивни клетки, в които именно се получава електрическия ток при свързване на водорода с кислород от въздуха във водни молекули.

Най-изявените млади личности на България (The Outstanding Young Persons of Bulgaria – TOYP Bulgaria) е програма, която отличава постиженията на млади българи, носещи позитивната промяна в себе си и в обществото и достойни за пример. Целта на инициативата е да придаде по-голяма известност на тези добри примери на национално и на международно ниво. Конкурсът се организира от националните JCI организации в над 100 държави.