Българската академия на науките отдава под наем

град София

бул. Цариградско шосе №125, блок 26Б:

– помещения на втори етаж – стая №203 с площ 24,62 кв.м и стая №208а с площ 26,35 кв.м, при начална наемна цена 4,50 евро/кв.м;

При наемане на помещения в блок 26Б, към наетата площ се добавя и припадаща се площ от общата площ на сградата, при наемна цена 1,00 евро/кв.м.
Посочените цени са без ДДС.
За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281

Заявления за наемане на помещения, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.