Възпоменателно честване повод 20 години от смъртта на акад. Любомир Илиев се проведе на 5 юни 2020 г. пред паметната плоча на акад. Илиев до входа на Института по математика и информатика. Да почетат паметта на акад. Илиев пред мемориалния кът се събраха негови колеги, приятели, ученици и последователи и членове на неговото семейство.

Чл.-кор. Олег Мушкаров от Института по математика и информатика изтъкна изключителната роля на акад. Илиев за развитието на математиката и информатиката в България. За приносите на акад. Илиев към българската наука и образование говориха председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски, чл.-кор. Стефан Радев – дългогодишен директор на Института по механика, проф. Галя Ангелова, директор на Института по информационни и комуникационни технологии, акад. Кирил Боянов, доц. Първан Първанов, декан на ФМИ на Софийския университет и чл.-кор. Николай Николов, председател на Съюза на математиците в България. Свои спомени за работата си с акад. Илиев споделиха акад. Петър Кендеров, чл.-кор. Иван Димовски и акад. Петър Попиванов. На честването присъства и внучката на акад. Любомир Илиев Люба Илиева.

Академик Любомир Илиев (1913-2000) заема специално място в съвременната българска математика и информатика. Той е със значителни приноси в комплексния анализ, но това, за което има най-много заслуги, е че благодарение на неговите многогодишни усилия и организационен талант, България днес заема достойно място в тези две области на науката.