Преписка идентиф. номер: ОП-6 / 2020 г.
Дата на създаване: 12.06.2020 г.

Обява номер ОП-6 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – PDF
Публикувано на 12.06.2020 г.

Обява номер ОП-6 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – MS Word
Публикувано на 12.06.2020 г.

Документация изх. номер 63-00-235 / 12.06.2020 г. към Обява номер ОП-6 / 12.06.2020 г. – PDF
Публикувано на 12.06.2020 г.

Документация изх. номер 63-00-235 / 12.06.2020 г. към Обява номер ОП-6 / 12.06.2020 г. – MS Word
Публикувано на 12.06.2020 г.

Методика за оценка на офертите
Публикувано на 12.06.2020 г.

Приложение № 1.5 – Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК – 1 на БАН
Публикувано на 12.06.2020 г.

Приложение № 1.6 – Еднолинейна схема на ТП и кабелите в НК – 2 на БАН
Публикувано на 12.06.2020 г.