Преписка идентиф. номер: ОП-7 / 2020 г.
Дата на създаване: 12.06.2020 г.

Обява номер ОП-7 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – PDF
Публикувано на 12.06.2020 г.

Обява номер ОП-7 / 12.06.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП – MS Word
Публикувано на 12.06.2020 г.

Документация изх. номер 63-00-237 / 12.06.2020 г. към Обява номер ОП-7 / 12.06.2020 г. – PDF
Публикувано на 12.06.2020 г.

Документация изх. номер 63-00-237 / 12.06.2020 г. към Обява номер ОП-7 / 12.06.2020 г. – MS Word
Публикувано на 12.06.2020 г.