Изложбата „ЧОВЕК–ПРИРОДА–КУЛТУРА: ДРЕВНА ТРАКИЯ И СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ“ бе открита на 10 юни 2020 г. в Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика“, зона „Ларго“, разположена под площад „Независимост“. Тя се осъществява от Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките съвместно с Регионален исторически музей – София. Нейни автори са проф. дин Валерия Фол и гл. ас. д-р Ружа Попова от ИБЦТ–БАН, и гл. ас. д-р Олег Константинов от Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Изложбата е представена в изпълнение на Разпределената изследователска инфраструктура ИНФРАМАТ (част от Националната пътна карта за изследователска инфраструктура), подкрепена с договор D01-155/28.08.2018 на МОН.

Доц. д-р Венета Ханджийска, директор на Регионалния исторически музей – София, и проф. д-р Румяна Прешленова, директор на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките, приветстваха присъстващите с добре дошли и пожелаха успех на изложбата.

Изложбата може да бъде разгледана до 30 юни 2020 г.

На 12 юни 2020 г. в Цар-Симеоновата градина – Алеята на фонтана „Деметра“ беше открита изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички”. Това ново издание на изложбата се осъществява от Института за балканистика с Център по тракология при Българска академия на науките съвместно с Община Пловдив и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН.

Откриването на изложбата от д-р Красимир Асенов, заместник-кмет на район „Северен“, Община Пловдив, проф. д-р Румяна Прешленова, директор на Института за балканистика с Център по тракология при Българската академия на науките и проф. днк Мария Шнитер от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ премина при изключително голям интерес.

Изложбата може да бъде видяна до 26 юни 2020 г.