Българската академия на науките отдава под наем

град София – ул. Акад. Георги Бончев, НК 1

помещение и прилежаща площ
– помещение с площ 116,40 кв. м, за производствена или ремонтна дейност, при начална наемна цена 3,00 евро/кв. м;
– прилежаща площ 350,00 кв.м, при начална наемна цена 1,00 евро/кв.м

Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.