Основните дейности на Българската академия на науките, свързани с дигитализацията на културното наследство, представи заместник-председателят на БАН чл.-кор. Васил Николов на международна видеоконференция по проблемите на дигитализацията и иновациите в областта на културното наследство.

БАН се очертава като най-големият в страната субект в тази област, каза чл.-кор. Васил Николов, след като запозна участниците в събитието, излъчвано онлайн, с  конкретни проекти за работата на учени от хуманитарните институти на Академията, 3 академични музея, Научния архив и Централната библиотека на БАН, както и от Института по математика и информатика. Заместник-председателят на БАН говори за извършените основни дейности в Академията по дигитализация на всеки от етапите на изучаване, съхраняване и популяризиране на дигиталното наследство.

Дигитализацията при теренна работа, характерна за археологията и фолклористиката, музейната работа и дигитализиране на музейни фондове и архиви, виртуални музеи и научно-образователни интернет продукти са направленията, в които БАН има успехи. Нашата идея занапред е да задълбочаваме работата и установяваме контакти с международни институции, каза чл.-кор. Васил Николов.

Видеоконференцията „Дигитализация и иновации в областта на културното наследство  – предизвикателства и възможности“ се организира по инициатива на българския евродепутат Искра Михайлова. В събитието участваха комисарят по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж Мария Габриел, председателят на Комисията по културата и медии в Народното събрание Вежди Рашидов, министърът на културата Боил Банов, председателят на Българския национален комитет на Международния съвет на музеите (ICOM) чл.- кор. Мила Сантова, както и Греъм Бел  – член на борда на EuropaNostra – организацията, която присъжда европейските годишни награди за културно наследство, депутати, университетски преподаватели и експерти в областта.

По време на конференцията бяха засегнати важни теми относно основните приоритети за ЕС, отнасящи се до опазване на културното наследство, внедряване на иновации и дигитализация в следващото десетилетие и възможността за България да участва в реализирането им.