Институтът по оптически материали и технологии – БАН с финансовата подкрепа на Ръководството на БАН проведе тринадесети Пролетен семинар на докторантите и младите учени.  Той се състоя от 22 до 24 юни под формата на уебинар с участието на докторанти, млади учени и постдокторанти от единадесет института на Българската академия на науките и два университета.

Към семинара, проведен онлайн, се присъединиха и колеги извън България. Представените доклади обхванаха актуални области на съвременната наука и предизвикаха интерес и дискусии с темите, които поставиха.

Традиционно, в програмата се включиха с научно-образователни лекции от областта на химията, физиката и материалознанието, водещи наши учени. Това са  проф. Маргарита Апостолова – ИМБ, проф. Таня Цончева – ИОХФЦ, проф. Зара Черкезова – Желева – ИК, проф. Даринка Христова – ИП, проф. Красимир Темелков – ИФТТ, доц. Георги Авдеев– ИФХ и доц. Веселин Тончев – Физически факултет на СУ.

Отразяването на горещи теми като COVID-19 – от природата на вируса, предизвикал инфекцията, през индивидуалното му взаимодействие с човешкия организъм, до моделите за разпространението на инфекцията, както и темите, свързани с Европейката залена сделка, в частта й за използването на зелена енергия, кръгова икономика и съхраняване на редките и критични суровини, породиха интерес сред участниците.

В пролетните семинари на докторантите и младите учени от БАН до момента са взели участие 286 млади учени, докторанти, студенти и постдокторанти, а 56 изявени български учени, работещи в актуални области на съвременната наука със 100 научни доклада са допринесли за утвърждаването на семинара като важно събитие в научния каледар.