След като на първото си заседание преди седмица VIII-то Общо събрание на БАН избра за свой председател проф. дхн Евелина Славчева, на днешното второ заседание ръководството на Събранието беше допълнено с двама зам.-председатели – проф. д-р Любомир Анестиев от Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика “Акад. Ангел Балевски” и доц. д-р Елка Трайкова от Института за литература. За секретар беше избран доц. д-р Драган Чобанов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН.