Орден за заслуги към Федерална република Германия („Das Verdienstkreuz am Bande“) получи чл.-кор. проф. Илза Пъжева и почетен член на Хумболтовия съюз в България. Церемонията се проведе на 9 юли в резиденцията на посланика на ФРГ г-н Кристоф Айхорн. На събитието присъстваха председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски и заместник-председателят чл.-кор. Васил Николов, председателят на ХСБ проф. Лора Тасева и други представители на ръководството на ХСБ. От немска страна участваха още г-н Йорг Шенк, ръководител на отдели „Наука“ и „Преводи“ и г-жа Мила Илиева от отдел „Култура“.

В краткото си слово Н.пр. Кристоф Айхорн изрази радостта си да връчи такова високо държавно отличие на проф. Илза Пъжева, която десетилетия наред допринася за развитието на германско-българските научни контакти. В благодарствените си думи тя подчерта, че приема този орден не само като лична чест, но и като признание за ролята на хумболтианците в научния и културен обмен между двете държави. В поздравлението си акад. Юлиан Ревалски акцентира върху приносите на проф. Пъжева като член на Управителния съвет на БАН и секретар на Събранието на академиците и член-кореспондентите.