През 2019 година Международният научен съвет (International Science Council – ISC) обяви плана си за действие за следващите няколко години, разработи нови инициативи и консолидира актуалните дейности и партньорства.

Визията на организацията е да спомогне за напредъка на науката като глобално обществено благо. Научните знания, данни и експертиза трябва да бъдат всеобщо (или глобално) достъпни, а ползите от тях – всеобщо (или глобално) споделяни. Развитието на наука, възможностите за научно образование и за повишаване на капацитета трябва да бъдат приобщаващи и справедливи.

Международният научен съвет е неправителствена организация с уникално международно членство, която обединява 40 международни научни съюза и асоциации, както и повече от 140 национални и регионални научни организации, включително академии и научни съвети.

Годишният отчет на ISC е създаден като дигитална публикация, която може да разгледате чрез менюто в страничната лента на сайта на организацията. Там ще намерите допълнително аудио-визуално съдържание и връзки към най-новите актуализации.

Опростен вариант на отчета може да видите ТУК.