По повод информации в медиите, че трима академици от БАН са подкрепили вчерашния протест пред Народното събрание, ръководството на Българската академия на науките заявява, че показаните и цитирани лица не са членове на БАН.

Българската академия на науките е неполитизирана организация. Служителите и членовете на БАН, които подкрепят исканията на протестиращите, правят това в качеството си на граждани.