Международна онлайн конференция по проекта за създаване на системи за ранно предупреждение на кризи по Програмата на корейското правителство за споделяне на опит проведе Институтът за икономически изследвания при Българската академия на науките, съвместно с Министерството на икономиката.

Конференцията бе открита от директора на Института проф. Александър Тасев, като в нея участваха Н. Пр. посланикът на Република Корея у нас Джънг Джингю, заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, председателят на НСИ Сергей Цветарски, експерти от министерствата на икономиката, на финансите и на труда и социалната политика, както и представители на Бългаската банка за развитие и на академичните среди.

Това е трети проект на Института с правителството на Корея, който има за цел да се създадат системи за ранно предупреждение за кризи, особено в период, когато икономиките започнаха да се забавят, а рисковете от рецесия нарасват. Ръководител на проекта от българска страна е проф. Даниела Бобева.

„Уникалното в него е, че за първи път разработваме системи за ранно предупреждение на секторна основа. Историята и теорията показват, че кризите са различни, а тяхното предсказване е все по-трудно – нещо, което кризата с пандемията от COVID-19 категорично потвърди. Към натрупването на макроикономически дисбаланси като основен фактор за кризите, трябва да се добавят и външни неочаквани шокове, към които отворените икономики са силно уязвими. Създаването на гъвкави икономики, способни да се приспособяват и политики, които да подпомагат устояването на рисковете, остава не само академично, но и политическо предизвикателство“, заяви директорът на ИИИ при БАН проф. Александър Тасев при откриването на конференцията. И добави, че с получените резултати по проекта е направена крачка напред за създаване на инструменти за мониторинг и ранно предупреждение за значими рискове, които могат да доведат до секторни кризи, които от своя страна да ерозират икономическата стабилност, ако не се вземат съответните навременни мерки.

Конкретно по проекта, като резултат от неговото изпълнение са създадени три инструмента – модели за ранно предупреждение за натрупване на дисбаланси и рискове от кризи в три важни икономически сектора – тези на недвижимите имоти, на суровините и на трудовия пазар. Те ще се захранват с данни на 6-месечна база и ще подпомагат министерствата за провеждане на политики за предпазване от кризи.

При разработването на системите за ранно предупреждение на секторна основа е използван успешния опит на Република Корея с отчитане и на българските национални специфики. Очаква се чрез сътрудничеството с министерствата на икономиката, на труда и социалната политика и на финансите резултатите от проекта да се внедрят в администрацията и да подпомогнат управлението на икономиката у нас.

„Проектът е изключително важен и за нас, защото повишава експертния капацитет на Института в една сложна академична материя, която е призвана да служи на икономическата политика“, подчерта проф. Тасев по време на конференцията.