Европейският парламент: последната надежда на научната общност за по-амбициозен бюджет за наука

След срещата на върха (17-21 юли 2020 г.) лидерите на ЕС се споразумяха за следващата многогодишна финансова рамка (2021-2027 г.) и относно Плана на ЕС за справяне с последиците от пандемията от COVID-19. За съжаление, това ще струва много на бъдещето на Европа. Секторът за научни изследвания и иновации (R&I) беше принесен в жертва на тези бюджетни преговори. А всъщност той трябваше да е водещ в тази ситуация, в която се разчита на него повече отколкото на всеки друг за възстановяването от кризата.

За разочарование на научните организации като Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки (ALLEA) и Science Europe, финансовият пакет, предложен за изпълнението на Рамковата програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021 – 2027 г. е 80,9 млрд. евро. Този бюджет е далеч от предложените от Европейския парламент и подкрепени от Science Europe 120 млрд. евро. И също така е с повече от 15% по-малко от предложените от Европейската комисия през м. май 2020 г. 94,4 млрд. евро.

Science Europe и ALLEA призовават Европейския парламент и Европейската комисия, като защитници на европейската научноизследователска и иновационна дейност, да продължат да отстояват твърда позиция в полза на по-голям бюджет за Хоризонт Европа. Също така организациите разчитат те да се застъпят за повече научноизследователска дейност и в други програми на ЕС.

Държавите-членки, Европейският парламент и Европейската комисия би трябвало да предприемат стъпки, за да гарантират фундаменталните научни изследвания, дълбоко вкоренени в Хоризонт Европа, казват от Science Europe. Освен това широкият спектър от изследвания е от съществено значение за разбирането на причините и намирането на решения за проблемите на обществото, които в момента застрашават Европа и света: здравната и социално-икономическата криза, промените в климата и околната среда, загубата на конкурентоспособност и технологичното лидерство.

Инвестициите в областта на науката са необходими сега повече от всякога. Държавите-членки би трябвало ефективно да насърчават по-голямото научно сътрудничество в цялото Европейско научноизследователско пространство и да инвестират повече в научноизследователска и развойна дейност, за да преодолеят настоящата криза. Прочетете повече за работата на Science Europe по въпросите на Европейските рамкови програми и бюджета на ЕС.

С официалното изявление на ALLEA относно намаления бюджет за наука можете да се запознаете ТУК.

Science Europe е асоциация, която представлява големи публични организации, които финансират или извършват значими и новаторски научни изследвания в рамките на Европа. Тя обединява експертизата на някои от най-големите и известни научноизследователски структури в света, които работят съвместно и произвеждат научни изследвания в полза на обществото. Организацията подкрепя науката и научната общност и помага за изграждането на Европейско научноизследователско пространство.

ALLEA или Европейската федерация на академиите на науките и на хуманитарните науки представлява повече от 50 академии от над 40 държави от ЕС и извън него. От основаването си през 1994 ALLEA представлява своите членове на европейската и международната политическа сцена, популяризира науката като глобално обществено благо и улеснява научното сътрудничество.