Институт за икономическа политика (EPI) в партньорство с Дипломатическия институт (BDI) към Министъра на външните работи на Република България подготвя специално издание на Летен семинар на тема: „В търсене на сценарии за Източна Европа и България след COVID-19”. Международният форум, който ще се проведе в периода 7 – 11 септември 2020 г. в к.к. Албена, се осъществява с любезната финансова подкрепа на фондация „Ханс Зайдел“ в България, Представителството на Европейската комисия в България и Австрийското посолство в София.

Специалното издание на Летния семинар цели да предостави платформа за експертна дискусия и обмяна на идеи по отношение на перспективите пред икономиките и обществата в региона на Източна Европа и България след COVID-19.

Програма на семинара:

Програмата на петдневния международен форум ще включва както лекции, специални обръщения и дискусии, така и интерактивни сесии, в рамките на които ще бъдат изготвени алтернативни сценарии за бъдещето на Източна Европа и България. Основните тематични панели ще бъдат следните:

  • Разместване на глобалните пластове. Регионален отзвук;
  • Европейският дневен ред и възстановяването след COVID-19;
  • Българската дипломация, външнополитическите приоритети и възможностите за регионално сътрудничество;
  • Интерактивни сесии за изготвяне на сценарии за бъдещето: “Източна Европа и България във време на несигурност”.

 

Подробности за програмата на семинара и начина за кандидатстване ще намерите тук.