Българската академия на науките отдава под наем

град София – ул. Акад. Георги Бончев 2 – Стол 1

Помещение в сграда /Стол 1/с обща площ 53,66 кв.м, за складова дейност,
при начална наемна цена 3,00 евро/кв. м;

Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281

Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.