Българската академия на науките отдава под наем

град София – ул. Акад. Георги Бончев № 2 в обект „Автобаза със сервиз“

Складово помещение с обща площ 20кв.м за складова дейност и 10кв.м прилежащ терен пред помещението.
при начална наемна цена 2,00 евро/кв.м за помещението и 1 евро /кв.м за прилежащия терен.

Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281
Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.