Ползите и вредите, които растението жлезиста слабонога (Impatiens glandulifera Royle) оказва върху естествените местообитания в дефилето на река Искър между Плана и Лозенска планина, представят учени от Института за гората на БАН.

Поредицата от публични лекции е на тема „Жлезистата слабонога – красива и опасна”, участват и представители на Държавните горски стопанства в София и Самоков. Целта е да бъдат представени ползите и вредите, които това растение носи, както и да се обсъдят възможности за ограничение на разпространението му.

Жлезистата слабонога (Impatiens glandulifera Royle) e един от най-атрактивните чужди за нашата страна растителни видове от местната ни флора. Със своята внушителна височина от 2.5 m и едри фуниевидни цветове, тя привлича погледа и се откроява сред другите цветя. Освен ценно декоративно растение и чудодейна билка, жлезистата слабонога е сред най-опасните инвазивни видове в Европа. Царството ѝ са поречията на реките, където тя постепенно измества местните растения, влошава местообитанията, намалява биоразнообразието в тях и предизвиква наводнения и брегова ерозия.

Лекциите са отворени към широката публика и са насочени към местни общности от населени места, в близост до ареала на разпространение на растението. Четири срещи проведоха до момента учените, а на  30.08.2020 г. от 17:30 ч. в залата на ДГС Самоков, гр. Самоков ще се проведе финалната лекция от поредицата.