Българската академия на науките отдава под наем

град София – ул. Акад. Георги Бончев блок 27
1113 БАН IV км., София

– помещение на втория етаж с обща площ от 410 кв.м, при начална наемна цена 4,50 евро/кв.м
– две помещения на първият етаж с обща площ от 40кв.м, при начална наемна цена 3,50 евро/кв.м
– сутеренно помещение с площ от 15 кв.м, при начална наемна цена 1,00 евро/кв.м

Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281
Заявления за наемане на имот, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.