Изложбата „Градът на Балканите: пространства, образи, памет в пощенски картички” на Института за балканистика с Център по тракология на БАН се откри на 1 септември 2020 г. в Каварна. На събитието присъстваха кмета на града Елена Балтаджиева, гл. ас. д-р Маламир Спасов от ИБЦТ–БАН и г-н Борис Спасов, председател на Добруджанския научен институт. Това ново издание на изложбата се осъществява съвместно с Община Каварна по Национална научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”, финансирана от МОН.

На 20 постера са представени пощенски картички от края на ХІХ до края на ХХ век, които изобразяват градските центрове на Балканите. През погледа на фотографите авторите съпоставят развитието на града като средище на промени в няколко балкански държави в прехода към модерната епоха. Освен София, Пловдив, Русе, Шумен, Добрич, посетителите на изложбата ще видят знакови места в Атина, Белград, Букурещ, Загреб, Любляна, Скопие, Цариград, Одрин, Сараево и много други. Специален акцент е поставен върху морските градове – Варна, Бургас, Созопол, Бар, Котор, Солун, Риека.

Изложбата може да бъде разгледана на централната пешеходна зона в Каварна до края на месец септември, след което ще бъде показана на други места в страната.