Осъществяването на по-тясно сътрудничество между Българската академия на науките /БАН/, университетите и бизнеса беше основната цел на дискусията, организирана от РАЦ-Габрово в Техническия университет (ТУ) в града.

Българският бизнес е осъзнал важната роля на науката, за да създава иновации и да повишава конкурентоспособността на предлаганите продукти на международния и национален пазар, подчерта в изказването си Таня Хинкова – ръководител на Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“. Тази среща ще позволи на представителите на бизнеса да поставят своите проблеми, както и на студентите да разберат как могат да съчетават работата си с наука и научни изследвания след завършване на образованието си, допълни тя.

Проф. Железаров, Ректор на ТУ-Габрово подчерта, че проблемът как българската наука да стигне по-бързо до българския бизнес е актуален, но и много значим за развитието на страната ни. Аз съм тясно свързан, както с Регионалните академични центрове на БАН /РАЦ-БАН/, в качеството си на регионален координатор до преди няколко месеца, така и с РИЦ Габрово и с университета, и смятам, че направените до тук усилия намират своето продължение в дискусии и създаване на по-тесни контакти между бизнеса, университетите и научните работници.

Проф. Димитров, главен координатор на Националната академична мрежа на БАН сподели пред участниците, че е важно да се събере информация за потребностите на бизнеса, какви са реалните проблеми, за да се търсят съвместни решения. Целта на днешната дискусия е бизнеса да представи пред нас реалните си проблеми, а БАН, чрез регионалната си мрежа да намери подходящите експерти. Такъв подход ще позволи да се извършват съвместни изследвания, да се реализират проекти и да се осъществят контакт с международни компании. РАЦ-БАН вече се утвърдиха като средища, които създават възможности за прилагане на интердисциплинарен подход в научните изследвания, образованието и най-вече ефикасни приложни резултати, обслужващи бизнеса, общинските и национални управленски организации и институции.

Участниците в дискусията представиха редица приложни разработки, които могат веднага да се внедрят в реалния бизнес. Чл.-кор. Маргенов, проф. Карастоянов и доц. Георгиев от Института по информационни и комуникационни технологии на БАН запознаха представителите на бизнеса с възможностите на уникалната високопроизводителна техника на института (суперкомпютър, 3D компютърен томограф, термокамера, високоскоростна камера и др.), способна да решава проблеми на бизнеса. Доц. Стоилова, научен секретар на направление „Нанонауки, нови материали и технологии“, представи дейността на звената от Направлението, както и най-новите разработки на учените в областта на новите материали и технологиите. На срещата присъстваха студенти от ТУ-Габрово, университети от Англия и ученици от природо-математическата гимназия в града. Младите хора обсъдиха възможността за провеждане на стажове в институтите на БАН, както и възможността за продължаване на обучението в докторски програми.

Участниците в срещата разгледаха изложбата, посветена на 150-годишнината от създаването на БАН.