Единадесетата научна сесия „Младите учени в света на полимерите“, посветена на 30-годишнината на Института по полимери – БАН, се проведе на 10.09.2020 г. За първи път форумът се проведе на открито, пред сградата на ИП-БАН, поради наложените извънредни мерки за безопасност във връзка с епидемичната обстановка. Сесията се организира всяка година през месец юни. Въпреки тримесечното отлагане, се включиха 29 млади учени, които представиха общо 27 постерни съобщения. Голяма част от участниците бяха студенти по програмата Студентски практики-Фаза 2, както и млади учени от институти на БАН (ИОХЦФХ, ИФХ, ИОНХ, ИЕЕС и др. ) и от различни Университети (ФХФ-СУ, ХТМУ, ФФ-МУ и др.).

Научно жури от трима хабилитирани учени отличи авторите на 3 постерни съобщения. Награди за цялостно представяне на постерите си получиха: Ерик Димитров (студент в МУ, химик в ИП-БАН) за „Нови поликапролактон/полиглицидол блокови и звездовидни съполимери чрез използване на т. нар. “click” химични реакции: Синтез и охарактеризиране“; Селин Кючюк (студент в ХТМУ, химик в ИП-БАН) за “Novel polymeric nanosized systems containing biologically active compounds: preparation and antioxidant activity”; Сийка Стоилова и Каролина Иванова (студентки в ФФ-МУ, практикантки в ИП) за „Preparation of mixed mesoglobules from cationic termoresponsive copolymers“.