Българската академия на науките отдава под наем

град София – ул. Акад. Георги Бончев № 2 в обект „Автобаза със сервиз“

Част от сграда със самостоятелен вход с обща площ 28,76 кв м, включваща следните помещения:
– помещение с площ от 6,65 кв.м;
– помещение с площ от 11.40.кв.м,
– коридор с площ 10,71 кв.м.

Начална наемна цена:
– за помещенията 3,00 евро/кв.м;
– за коридора 2,00 евро/кв.м

Посочените цени са без ДДС.

За допълнителна информация и оглед: 02/979 5281
Заявления за наемане на имота, адресирани до Председателя на БАН се подават в Деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. 15-ти ноември № 1.