Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски участва в откриването на  юбилейната стотна учебна година на Университета за национално и световно стопанство. В словото си пред преподавателите и студентите той акцентира върху делото на основателя и пръв ректор на УНСС проф. Стоян Бобчев, който е сред членовете на Българското книжовно дружество, прераснало в Българска академия на науките.

Проф. Бобчев, в качеството си на министър на народното просвещение, внася за обсъждане в НС първия законопроект за преобразуването на Българското книжовно дружество в Българска академия на науките, както и първия Закон за БАН (1911 г.), припомни акад. Ревалски.

Възхищавам се на ентусиазма и на високия дух, който са проявили учените и политическия елит за създаването на вашето висше училище в едно време, в което индустриализацията е набирала скорост и е било ясно, че България има нужда от специалисти в тази област. Радвам се, че БАН има принос в този забележителен акт, каза още акад. Юлиан Ревалски.

Учебната година беше открита в аула “Максима”на УНСС. Сред официалните гости бяха също и министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков, ректорът на СУ “Св. Климент Охридски” и председател на Съвета на ректорите на висшите училища в Р България проф. Анастас Гepджиков, управителят на БНБ Димитър Радев и Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети.