Българската академия на науките отдава под наем
ГРАД СОФИЯ
В сградата на БАН, ул. „15-ти ноември“ 1 (площад „Народно събрание“)

-площ от 3 кв. м, част от фоайе на първия етаж в сградата за монтиране на 3 бр. вендинг автомати, както следва: 2 бр. автомати за топли напитки и 1 бр. автомат за безалкохолни напитки и пакетирани храни, като върху 1 кв. м площ може да се инсталира един брой вендинг автомат.
– участниците в процедурата за избор на наемател могат да предлагат наемане на част от площта, за монтиране на един или повече от един автомат;
– срокът, за който площите се отдават под наем е 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора;
Началната месечна наемна цена е 100 лева за 1 кв. м без вкл. ДДС (за разполагане на 1 бр. вендинг автомат)
В цената не са включени консумативни разходи за ел. енергия и вода.

Условия за участие в
– продуктите, предлагани от вендинг автоматите следва да отговарят на изискванията на Закона за храните;
– вендинг автомата за безалкохолни напитки и пакетирани храни следва да предлага комбинация от захарни и шоколадови изделия, кроасани, сандвичи, солени продукти, безалкохолни напитки и др.
– вендинг автоматите за топли напитки следва да предлагат минимум 18 вида напитки, от които минимум 4 (четири) вида кафе, включително нескафе, безкофеиново кафе, 2 (два) вида кафе на зърна, чай, мляко и др.
-участниците следва да осигурят непрестанен режим на работа на вендинг автоматите, с изключение на технологичните спирания, необходими за обслужването и зареждането им;

Участниците следва да представят оферта, включваща представяне на участника, ценова листа с предлаганите продукти и копие от удостоверения за техническите параметри, функционалността и произхода на вендинг автоматите, издадени от производителя или вносителя на същите;
Срокът за подаване на оферти е до 15,00 часа на 24.09.2020 г.
За допълнителна информация и оглед: 02/979 5308; 02/979 5281
Заявления за наемане на помещения, адресирани до Председателя на БАН се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 10:00 до 16:30 часа или по пощата на адрес: гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1