Стартира новата програма за награди на Internatioanl Science Council за индивидуални изследователи или групи изследователи, които допринасят за популяризирането на науката като световно публично благо.

Номинации могат да се правят в следните категории:

  1. Наука за устойчивост
  2. Наука за политики
  3. Политики за наука
  4. Научна свобода и отговорност
  5. Награда за изследовател в ранния етап на кариерата

Документите за номинация са:

– CV на номинирания,

– 3 писма за подкрепа,

– писмо-номинация.

Повече информация относно съдържанието на документите за номинация може да намерите на следния линк: https://council.science/current/news/nominations-isc-awards/

Краен срок за предложения от Институтите на БАН: 20 ноември 2020 г.

Предложенията се изпращат до tchouprenska@cu.bas.bg