Изследователският център по мехатроника и чисти технологии в Централната лаборатория по приложна физика на БАН в Пловдив е пример за това как научните изследвания водят към иновации. Това каза по време на официалното откриване на комплекса председателят на Академията акад. Юлиан Ревалски. И допълни, че се радва, че това се случва в град с развита технологична промишленост като Пловдив.

Събитието се състоя на 17 септември и на него присъстваха кметът на града Здравко Димитров, представители на общината, на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, учени и гости. Кметът благодари на Българската академия на науките за това, че развива българската наука, сътрудничейки си с бизнеса.

Задания от над 30 фирми годишно получават учените от Централната лаборатория, а само за периода от началото на годината досега изпълнените от лабораторията технологични поръчки  са над 150, включително от фирми от чужбина, подчерта ръководителят на изследователския център проф. Румен Каканаков. В този смисъл Изследователският център и Централната лаборатория по приложна физика на БАН представляват добър пример за това как науката може да бъде полезна за развитието на индустрията.

В презентацията си  доц. Лиляна Колаклиева, ръководител на колектива от лабораторията в Центъра за върхови постижения, представи реализираните дейности по изграждането на Чистата стая и поясни, че научните изследвания, извършвани в нея, намират приложение в области като машиностроене, автомобилостроене, металообработване, енергетика, медицина и стоматология.

Центърът е разположен в Чиста стая клас 100 000 с два комплекса: технологичен и изследователски, които са оборудвани с апаратура, която е без аналог у нас. В този инфраструктурен комплекс се извършват научни, научно-приложни и иновативни дейности за разработване и изследване на нови функционални материали за модифициране на повърхности (включително наноструктурирани и такива с наноразмери).