Международната междуакадемична мрежа – InterAcademy Partnership (IAP) препоръчва конкретни действия и призовава политиците и всички заинтересовани страни да обединят усилията си и да решат този проблем.

Фалшивите и некачествени медицински продукти като ваксини, медицински изделия и ветеринарни продукти са нарастващ глобален проблем, който заплашва живота, здравето и сигурността на гражданите. Това е така, защото в този случай пациентите получават не само неефективно лечение, но и често са изложени на сериозни вреди.

Международната междуакадемична мрежа – InterAcademy Partnership (IAP) – обединение на медицински, научни и инженерни академии от целия свят предупреждава, че политици, регулаторни органи за медицински продукти, национални и международни правоприлагащи агенции, производители, вносители, дистрибутори, здравни специалисти и пациенти трябва да работят заедно за решаването на този проблем.

Новият доклад на IAP „Призив за действие: Подобряване на борбата срещу фалшифицирани и некачествени медицински продукти“ подкрепя призива за цялостна, добре финансирана международна политика за справяне с този опустошителен проблем.

Трудно е да се дадат точни цифри, но изглежда, че в много страни с ниски доходи голяма част от наличните медицински продукти са или фалшиви, или некачествени. Така например в някои африкански и азиатски страни те достигат до 20 – 30% от всички медицински изделия. В някои региони като Югоизточна Азия процентите стигат до изключително тревожните 30 – 50 % за лекарства против малария. Трябва да се отбележи, че около 50 % от всички съобщения за некачествени и фалшифицирани лекарства, получени от системата за глобално предупреждение на СЗО, са от Субсахарска Африка, а 80 % от тях са за основни лекарства срещу малария и антибиотици.

Страните с високи доходи също са засегнати. Например в Съединените щати всяка година се откриват няколко случая на фалшиви медикаменти. В Европа е установена връзка между нерегулираните дистрибуторски вериги и броя на откритите фалшификации. Около 50% от продуктите, предложени за продажба в интернет, също се считат за фалшиви.

Като се има предвид, че тази дейност засяга всяка държава в света, IAP подчертава, че правителствата, регулаторните органи и индустрията трябва да контролират и регулират ефективно процеса на доставка на медицински продукти. Неговата непрекъснатост трябва винаги да бъде гарантирана, особено в страните, най-обременени от проблема с фалшивите и некачествени лекарства.

IAP препоръчва да се обмисли сериозна, всеобхватна и добре финансирана политика и програма за справяне с този бич като приоритетно действие на националните органи и международните организации, отговарящи за общественото здраве.