Science Europe и Световния научен форум на ОИСР (Организация за икономическо сътрудничество и развитие) публикуват съвместен документ, който анализира как да се оптимизира работата и използването на научноизследователските инфраструктури в национален контекст.

Документът предоставя обща рамка за подобряване на подбора, използването и работата на националните научноизследователски инфраструктури. Това включва набор от опции, които отчитат както разнообразието в национален контекст, така и на отделни научноизследователски инфраструктури. Докладът съдържа:

  • Два насочващи модела; един за управлението на портфолиото на научноизследователските инфраструктури и втори за оптимизиране използването на отделни научноизследователски инфраструктури. Тези насочващи модели представят препоръки за политики към правителства, институции, финансиращи и управляващи научни изследвания извлечените уроци и спомагат за подобряване на ефективното използване на националните научноизследователски инфраструктури, поддържане качеството/ върховите постижения и насърчаване на синергии.
  • Илюстративни примери, които помагат да се подкрепят конкретни препоръки и действия за оптимизиране използването и работата на научноизследователските инфраструктури, и които помагат да се подкрепят спецификите на различни научни области или категории на научноизследователски инфраструктури, за да се подчертаят общи или уникални предизвикателства.

Публикуван като част от поредицата за научни, технологични и индустриални документи на ОИСР, този документ е резултат от двугодишна дейност под наблюдението на съвместна експертна група на Science Europe и Световния научен форум на ОИСР, и се основава на информация, събрана чрез две проучвания и два международни семинара.

За повече информация: https://www.scienceeurope.org/our-priorities/research-infrastructures/optimising-operation-and-use/